Leider können wir im Moment nur Teile dieser Website in deutscher Sprache zur Verfügung stellen. Für diejenigen Teile der Website, die noch nicht übersetzt wurden, empfehlen wir die Verwendung der unter dem Artikeltitel genannten Google Translate-Option.

Deel:


Skippersbuorren

Skippersbuorren

Vanuit het oosten stroomt de Eastereiner opvaart het dorp binnen. Dit water verbindt het dorp met de Franeker zeilvaart, de verbinding over water tussen Sneek en Franeker. Voor de aanleg van verharde wegen ging het meeste verkeer over water. Die waterverbindingen waren er in alle dorpen aan de westkant van Fryslân. De scheepjes werden voor het vervoer van alles en nog wat gebruikt, zoals terpaarde (eind 19e en begin 20ste eeuw), turf, vee, maar werden ook gebruikt om in te wonen. Aan de walskant van wat nu de Skippersbuorren is, lagen talrijke scheepjes waar een gezin in woonde. Die wal is later met een beschoeiing en puin verstevigd tot een soort kade. In de loop van de jaren `50 werd er een betonnen walbeschoeiing geplaatst en de steenslag vervangen door een bestrating. De woningen langs de Skippersbuorren zijn daar vanaf het eind van de 19e eeuw gebouwd met als laatste het huis aan Skippersbuorren 17 in 1925.


© Tekst: Jan Hiemstra - © Foto voorblad: Jan Hiemstra

Skippersbuorren
©: Jan Hiemstra

Aanvullende informatie


Vensters | Foto's